PHOTO-2021-03-15-15-03-45 5

Filosofian
todeksi
eläminen

Perustimme Newil&Baun koska halusimme palauttaa kunnianhimon uudisrakentamiseen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä tämän mission muuttumisessa oikeaksi kodiksi on rakennusprojektin laadunvalvonta.

Newil&Baun Laadunvalvonnan tärkein laadunvalvontatoimenpide on ammattitaitoisten urakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden valinta. Teemme yhteistyötä vain kokeneiden ja luotettavien ammattilaisten kanssa ja varmistamme urakkaneuvotteluiden aikana luottamussuhteen syntymisen, joka toimii pohjana hyvälle yhteistyölle rakentamisen aikana.

Newil & Bau kotien rakentamisen valvonta toteutetaan laadunvalvontaohjeistuksen ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontatyö dokumentoidaan urakkakatselmus- ja työmaakokouspöytäkirjoihin. Valvojat toimivat tilaajan edustajana, huolehtien siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti, hyvää rakennustapaa noudattaen sekä Newil&Bau:n laatuvaatimukset täyttäen.

Newil & Baun työmailla valvontatiimi koostuu rakennusalan huippuammattilaisista, joista kukin valvoo omaa osa-aluettaan:

 1. rakennustekninen valvoja
 2. talotekniset valvojat
 3. sisustustyön valvoja
 4. kosteudenhallintakoordinaattori
 5. turvallisuuskoordinaattori
 6. suunnittelijoiden omavalvonta

Valvontaprosessimme kulkee tarkkaan määriteltyjen vaiheiden mukaisesti

Jokaisessa prosessin vaiheessa valvontatiimin palautteen pohjalta käydään urakoitsijan kanssa keskustelu, joka tarvittaessa johtaa korjaaviin toimenpiteisiin. Tätä sykliä toistetaan koko rakennusprojektin ajan, jotta virheet ja puutteet korjataan heti kun ne havaitaan.

Jokainen Newil&Bau -koti rakennetaan tätä laadunvalvontakonseptia noudattaen, kauniimman asumisen puolesta.

 1. valvontasuunnitelma
 2. suunnitelmiin ja asiakirjoihin tutustuminen
 3. valvonnan aloituspalaveri
 4. valvontakäynnit ja katselmukset
 5. malliasennukset/työnäytteet
 6. vastaanottotarkastus